Contact

Stichting Jaap Heinspark

Contactnummers voor het melden van problemen in het Hertenkamp

Bij problemen met dieren of anderzijds, zoals “plastic zakken”, kunt u bellen met::


06-52228152

b.g.g. 06-51884979 (vanaf 11:30 hrs bereikbaar).


website:
www.hertenkamppeize.nl
e-mail:  info@hertenkamppeize.nl


Sponsor worden

Word sponsor van het hertenkamp 
Wij vermelden uw bedrijf op de sponsorpagina van onze website met een doorlink naar uw website.
Wilt u zich aanmelden als donateur of sponsor, kijk op de contact pagina voor meer informatie.

JaarRekeningen

De jaarrekeningen staan op de pagina BESTUUR

Ontstaansgeschiedenis

Wijlen de heer Jacob Heins was tijdens zijn leven een groot aantal jaren belast met het beheer van zijn hertenkampje aan de Groningerweg in Peize. Na het overlijden van haar echtgenoot is mevrouw Heins-Scholte belast geweest met het beheer en het onderhoud van het kampje. Gelet op haar gevorderde leeftijd heeft zij overlegd met de gemeente Noordenveld over de verkoop van het perceel, waarop het hertenkampje zich bevindt en zij heeft deze in eigendom over gedragen aan de gemeente onder de voorwaarde van voortzetting van de huidige functie.

Stichting Jaap Heins Park

Mevrouw Heins-Scholte heeft zich ingespannen om het beheer van het hertenkampje onder te brengen in een stichting waarin ook plaats is ingeruimd voor betrokkenheid van de inwoners van Peize.

De stichting Jaap Heins Park werd opgericht medio 2008.Sinds 2014 heeft de stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 


ACTIVITEITENVERSLAG SEIZOEN 2010-2011

1. Inzamelactie eikels en kastanjes 2010

2. Snoeien van de kastanjebomen en plaatsen van omheiningen.

3. Slopen van de oude schuilhut.

4. Prefab maken van de onderdelen van de nieuwe schuilhut en opmetselen van nieuwe stiepen.

5. Afbouw van de nieuwe schuilhut en oplevering mei 2011.

6. Verzorging en gezond houden van de dieren.

7. Grondverzet en aanbrengen van tegelverharding rondom het dierenverblijf.

8. Inrichten van het dierenverblijf met diverse dierenhokken.

9. Aanbrengen van tijdelijke verbeteringen aan de omheining.

10. Start van de eikelinzamelactie voor de jeugd september 2011.


Overhandiging kerkuilenkast

De overhandiging van de kerkuilenkast op 29 september door de IVN Peize aan het Jaap Heins Park is een bijzondere leuke aangelegenheid geweest. Er waren, naast de bestuursleden van het Hertenkamp, voldoende genodigden van de IVN aanwezig om er een echt plezierig evenement van te maken. Sophie Kattouw en Ben Stellink waren namens de IVN Peize prominent aanwezig, inclusief een aantal kinderen, die vragen konden stellen m.b.t. het veebestand in het Kamp.

Overhandiging kerkuilenkast

Overhandiging kerkuilenkast

Overhandiging kerkuilenkast

Overhandiging kerkuilenkast

Copyright foto's Sophie Kattouw

Beste allen

Hierbij het programma voor a.s. zaterdag aangaande de overhandiging van de kerkuilenkast door de IVN Peize aan het Hertenkamp bestuur.

Verzamelen vanaf 14:45 hrs op het speelveldje aan de achterkant van het Hertenkamp.

Begin om 15:00 hrs.

1. Welkom en informatie over verleden en heden van het Hertenkamp door Klaas Haverdings, voorzitter bestuur Hertenkamp

2. Kinderactiviteit IVN: vragen stellen door de aanwezigen van de IVN, en dan met name de kinderen, over het wel en wee van het veebestand in het Hertenkamp. Antwoorden zullen gegeven worden door Hans Bams, bestuurslid Hertenkamp en dierenverzorger.

3. Toelichting Ben Stellink, uilenexpert IVN, met betrekking tot de specifieke keuze voor een kerkuilenkast

4. Overhandiging uilenkast door Ben Stellink, al dan niet samen met zijn kinderen, aan Klaas Haverdings.

5. Transport uilenkast vanaf het speelveldje naar het dierenverblijf Hertenkamp door Ben Stellink en Klaas Haverdings en/of Hans Bams.

Hopende jullie allen hiermee van voldoende informatie voorzien te hebben,

Met vriendelijke groeten, Hans Bams.

Beste Peizenaren

De grondwerkzaamheden in ons Hertenkamp zijn op een haar na voltooid,. De nieuwe drainage is aangelegd, er is gefreezed en opgehoogd en er is nieuw gras ingezaaid m.u.v van het gedeelte waar nu de dieren staan. Dit wordt t.z.t. ook voorzien van nieuw gras wanneer de rest van het kamp voldoende gras bevat. Tot die tijd worden de dieren door onze vrijwilligers van extra voer voorzien om het gemis van echt gras op te vangen.

Het dierennbestand van het Hertenkamp is uitgebreid met vier, voor zover tot nu toe te beoordelen, gezonde reekalfjes

Geboorte eerste Reekalfje

Beste Peizenaren,

Het bestuur van het Hertenkamp is verguld en blij verrast met de geboorte van het eerste Reeklalfje op 15 juni 2012. Moeder en kind maken het goed. De eerste stapjes van het kalfje waren nog wat wankel, maar het begin is er !!

Met vriendelijke groeten, het bestuur van het Hertenkamp.

Aankondiging  renovatie Peizer Hertenkamp

Geachte liefhebbers van het Hertenkamp en uiteraard alle andere Peizenaren

Hierbij willen wij U op de hoogte stellen van de komende noodzakelijke activiteiten in het Hertenkamp.

Het Hertenkamp is  toe aan een grondige renovatie, enenerzijds ten behoeve van het welzijn van de dieren en anderzijds voor de uitstraling van het Hertenkamp in/binnen Peize.

Daartoe heeft het bestuur in haar laastste twee vergaderingen besloten tot de volgende acties:

1. Vervanging van het bestaande hekwerk. Dit zal gebeuren op 27en 28 april aanstaande.

2. Vervanging van de oude drainage zodat zowel de dieren als de vrijwilligers droge voeten blijven houden. Tevens   aanleggen van een tegelpad vanaf de ingang van het kamp tot aan het dierenverblijf.

3. Freezen, ophogen, egaliseren van de bodem en het opnieuw inzaaien van gras

Tijdens deze werkzaamheden blijven de dieren gewoon gehuisvest in ons Hertenkanp en doen wij onze uiterste best om het ongemak voor de dieren tot het uiterste te beperken. 

Hopende U met deze informatie voldoende op de hoogte gesteld te hebben, 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van het Hertenkamp 

P.S. Mocht U alsnog vragen hebben over de voorgenomen werkzaamheden, kunt U altijd contact opnemen/mailen met een van de bestuursleden van het Hertenkamp www.hertenkamppeize.nl/bestuur.html.

Kerkuilenkast IVN

De kerkuilenkast, ter beschikking gesteld door IVN Peize, is inmiddels aanwezig in het Hertenkamp, echter gezien de bodemsituatie op dit moment wordt plaatsing ervan voorlopig even uitgesteld tot er betere tijden en omstandigheden aanbreken. We houden U op de hoogte van de plaatsingsdatum.

Vriendelijke groeten, het bestuur van het Hertenkamp.

Nieuwe bewoners Hertenkamp

Dankzij een gulle gever is het Dierenbestand van het Hertenkamp uitgebreid met een werkelijk prachtig toompje Lakenvelder kippen (1 Haan en 4 Kippen). Het bestuur van het Hertenkamp is de gulle gever hier zeer dankbaar voor.

Foto Gallerij update

In de foto gallerij staan nieuwe, actuele, fotos van het Hertenkamp.

Kerkuilenkast

De IVN stelt kostenloos/belangenloos een kerkuilenkast ter beschikking aan ons Hertenkamp. 

Alhoewel er voornamelijk Ransuilen rond het kamp vliegen, is er toch gekozen voor een Kerkuilenkast. Ransuilen nestelen nl voornamelijk in bomen, terwijl Kerkuilen kasten en gezelschap van andere dieren opzoeken en er zijn Kerkuilen gesignaleerd door de IVN op o.a.de Brinkweg. 

Nadere info over de datum van plaatsing volgt nog.

Nieuwe geiten

Veel mensen bellen ons wanneer er weer nieuwe geiten komen in het Kamp, zeker nu de ezels, helaas, weg zijn. 

In onze laatste bestuursvergadering hebben we besloten om de winter door te gaan met het huidige dierenbestand en pas in het voorjaar van 2012 na te gaan denken over nieuwe aanvullingen van het dierenbestand, zij het geiten of wat dan ook. De eventuele nieuwe aanwinsten zullen ook pas komen wanneer de bodem van het Kamp grondig aangepakt is: egaliseren, eventueel freezen, etc.