Contact

Stichting Jaap Heinspark

Contactnummers voor het melden van problemen in het Hertenkamp

Bij problemen met dieren of anderzijds, zoals “plastic zakken”, kunt u bellen met::


06-52228152

b.g.g. 06-51884979 (vanaf 11:30 hrs bereikbaar).


website:
www.hertenkamppeize.nl
e-mail:  info@hertenkamppeize.nl


Sponsor worden

Word sponsor van het hertenkamp 
Wij vermelden uw bedrijf op de sponsorpagina van onze website met een doorlink naar uw website.
Wilt u zich aanmelden als donateur of sponsor, kijk op de contact pagina voor meer informatie.

JaarRekeningen

De jaarrekeningen staan op de pagina BESTUUR

De stichting Jaap Heins Park werd opgericht medio 2008.Sinds 2014 heeft de stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN 8191 80 014). 

Als uitgangspunt (tevens ons beleidsplan) voor ons geldt dat het hertenkamp zichzelf positioneert als diervriendelijke Groene Long op de kop van de Hoofdstraat die een belangrijk aandeel levert in de woon-, leef- en verblijfskwaliteit voor het dorp Peize. Dit in de nagedachtenis van de stichter van het hertenkamp, de heer Jaap Heins. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verbod op het houden van damherten? 


Misschien hebt u het al gehoord: de overheid wil het houden van damherten verbieden. Als dit doorgaat betekent dit op termijn het einde van ons hertenkamp. Wij zijn het niet eens met deze maatregel. In onderstaande video wordt kort uitgelegd waarom niet. (Met dank aan de RUG studenten Linde van Rooijen en Ruben van der Scheer.) 


We staan hierin niet alleen. Door een aantal hertenkampen is het initiatief genomen om een landelijke petitie te organiseren met het doel om de minister op andere gedachten te brengen. UIteraard steunen wij dit initiatief en vragen iedereen die ons hertenkamp en alle andere wil behouden via deze link de petitie te ondertekenen. 

 

Duizend euro van Centraalteam Peize

Hans Bams en Joost Jansonius mochten namens het bestuur van het hertenkamp een cheque in ontvangst nemen van maar liefst duizend euro! Dit bedrag was ingezameld door  CentraalTeam Peize dat het hertenkamp dit jaar had gekozen als het goede doel. Wij zijn uiteraard erg blij met de cheque. Niet alleen omdat we het geld goed kunnen gebruiken voor beheer en onderhoud maar ook omdat ons park kennelijk wordt  gewaardeerd. Bedankt CentraalTeam Peize!


VERNIEUWING HEKWERK HERTENKAMP

Van 25 tot en met 28 oktober 2020 is het hek vervangen door een volledig nieuw hek. Het oude hek is op meerdere plekken niet meer stevig genoeg onder meer door bomen die tegen het hek aan zijn gegroeid maar vooral door de activiteiten van onze hertenbok. De bok gebruikt het gaas graag om zijn gewei te ontdoen van dode huid. Hierdoor zijn vaak reparaties nodig maar die zijn niet voldoende om het hek altijd goed te houden. 

Het nieuwe hek nodigt minder uit tot dit soort gedrag en is bovendien sterker. We hebben gekozen voor een hek dat bovendien vriendelijker oogt: helemaal groen, transparanter en geen prikkeldraad! 

Klik op de foto hieronder om meer foto's te bekijken.