Contact

Stichting Jaap Heinspark

Contactnummers voor het melden van problemen in het Hertenkamp

Bij problemen met dieren of anderzijds, zoals “plastic zakken”, kunt u bellen met::


06-10011001

06-51234562 


website:www.hertenkamppeize.nl
e-mail:  info@hertenkamppeize.nl


Sponsor worden

Word sponsor van het hertenkamp 
Wij vermelden uw bedrijf op de sponsorpagina van onze website met een doorlink naar uw website.
Wilt u zich aanmelden als donateur of sponsor, kijk op de contact pagina voor meer informatie.

JaarRekeningen

De jaarrekeningen staan op de pagina BESTUUR

De stichting Jaap Heins Park werd opgericht medio 2008.Sinds 2014 heeft de stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN 8191 80 014). 

Als uitgangspunt (tevens ons beleidsplan) voor ons geldt dat het hertenkamp zichzelf positioneert als diervriendelijke Groene Long op de kop van de Hoofdstraat die een belangrijk aandeel levert in de woon-, leef- en verblijfskwaliteit voor het dorp Peize. Dit in de nagedachtenis van de stichter van het hertenkamp, de heer Jaap Heins. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

30-1-2024 Onze jonge pauw is weggevlogen

De jonge vrouwtjespauw is erin geslaagd om over het hek te vliegen. Tot nu toe blijft ze in de buurt en we hopen dat ze uit zichzelf weer terugkomt. Als u de pauw spot, kunt u 06 52228152 bellen. Misschien lukt het ons dan om haar te vangen.

DAMHERTEN mogen blijven! 

Mogelijk heeft u het al uit de media vernomen, maar de demissionair minister van LNV Piet Adema heeft in een brief naar de tweede kamer het besluit meegedeeld om dam- en edelherten een permanente vrijstelling te verlenen voor hertenkampen en andere houders. Dankzij de inspanningen van de gezamenlijke hertenkampen en gemeenten is het gelukt om vrijstelling te krijgen. In onze gemeente heeft met name Gemeentebelangen Noordenveld zich sterk gemaakt voor het behoud van de hertenkampen. En niet in de laatste plaats heeft de landelijke petitie die ook door veel Peizenaren is getekend bijgedragen aan dit besluit. Dank daarvoor!

VERNIEUWING HEKWERK HERTENKAMP

Van 25 tot en met 28 oktober 2020 is het hek vervangen door een volledig nieuw hek. Het oude hek is op meerdere plekken niet meer stevig genoeg onder meer door bomen die tegen het hek aan zijn gegroeid maar vooral door de activiteiten van onze hertenbok. De bok gebruikt het gaas graag om zijn gewei te ontdoen van dode huid. Hierdoor zijn vaak reparaties nodig maar die zijn niet voldoende om het hek altijd goed te houden. 

Het nieuwe hek nodigt minder uit tot dit soort gedrag en is bovendien sterker. We hebben gekozen voor een hek dat bovendien vriendelijker oogt: helemaal groen, transparanter en geen prikkeldraad! 

Klik op de foto hieronder om meer foto's te bekijken.