Contact

Stichting Jaap Heinspark

Contactnummers voor het melden van problemen in het Hertenkamp

Bij problemen met dieren of anderzijds, zoals “plastic zakken”, kunt u bellen met::


06-52228152, of bij geen gehoor
06-51884979 (vanaf 11:30 hrs bereikbaar).


website:
www.hertenkamppeize.nl
e-mail:  info@hertenkamppeize.nl


Sponsor worden

Word sponsor van het hertenkamp 
Wij vermelden uw bedrijf op de sponsorpagina van onze website met een doorlink naar uw website.
Wilt u zich aanmelden als donateur of sponsor, kijk op de contact pagina voor meer informatie.In oktober kunnen weer eikels worden ingeleverd!

 Lees verder over de eikelactie 


Wijlen de heer Jacob Heins was tijdens zijn leven een groot aantal jaren belast met het beheer van zijn hertenkampje aan de Groningerweg in Peize. Na het overlijden van haar echtgenoot is mevrouw Heins-Scholte belast geweest met het beheer en het onderhoud van het kampje. Gelet op haar gevorderde leeftijd heeft zij overlegd met de gemeente Noordenveld over de verkoop van het perceel, waarop het hertenkampje zich bevindt en zij heeft deze in eigendom over gedragen aan de gemeente onder de voorwaarde van voortzetting van de huidige functie.

Stichting Jaap Heins Park

Mevrouw Heins-Scholte heeft zich ingespannen om het beheer van het hertenkampje onder te brengen in een stichting waarin ook plaats is ingeruimd voor betrokkenheid van de inwoners van Peize.

De stichting Jaap Heins Park werd opgericht medio 2008.Sinds 2014 heeft de stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 


Als uitgangspunt voor ons geldt dat het hertenkamp zichzelf positioneert als diervriendelijke Groene Long op de kop van de Hoofdstraat die een belangrijk aandeel levert in de woon-, leef- en verblijfskwaliteit voor het dorp Peize. Dit in de nagedachtenis van de stichter van het hertenkamp, de heer Jaap Heins.